univerzitetsko sportsko drustvo Bosna
Arhiva objavljenih vijesti
grb za naslovnuBroj:  27/14
Dana: 28.04.2014.godine
 
Na osnovu člana 17. i 43. Statuta Udruženja Plivački klub Bosna Sarajevo od 29.05.2013. godine, te člana 7. Pravilnika o radu PK Bosna br. 55/13.od 30.08.2013.godine, kao i na osnovu prestanka važenja odluke o visini članarine br.56/13. od 31.08.2013. godine, Upravni odbor Kluba, dana 28.04.2014.godine donosi
 

O D L U K U

o vrsti, visini i načinu plaćanja članarine

 1. Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, visina i način plačanja članarine u PK Bosna
 2. U PK Bosna utvrđuju se tri vrste članarine: članarina za plivače-takmičare, članarina za roditelje članove (Registar članova) i članarina za Školu plivanja.
 3. Članarina za plivače-takmičare iznosi 70,00 KM i plaća se svaki mjesec, za drugog člana takmičara-plivača iz iste porodice iznosi 60,00 KM, za trećeg 50,00 KM, za četvrtog 40,00 KM, peto i više 30,00 KM.
 4. Članarina za roditelje članove (Registar članova) iznosi 100,00 KM i plaća se jednom godišnje.
 5. Članarina za polaznike Škole plivanja i predtakmičarski razred (do 150 bodova) iznosi 65,00 KM mjesečno.
 6. Svi treneri koji obavljaju trenersku funkciju u PK Bosna moraju biti članovi kluba i mogu dobrovoljno plaćati godišnju članarinu u visini od 100,00 KM, u jednoj ili više rata.
 7. Svi roditelji plivača-takmičara mogu biti članovi kluba, a ako jesu, moraju plaćati članarinu jednom godišnje u iznosu od 100,00 KM.
 8. Za sve članove kluba koji su obavezni plaćati članarinu važi slijedeće:
  • Članarina se plaća obavezno putem žiro-računa kluba (Banka: UniCredit Bank Sarajevo; Br.računa: 3389002205804260) ili po mogućnosti putem trajnog naloga
  • Članarina se plaća do 10-tog u mjesecu, ukoliko se do tog datuma ne uplati članarina, upućuje se opomena za plaćanje članarine. Ukoliko se članarina ne uplati do 20-tog u mjesecu, slijedi pismena opomena, a ukoliko se članarina ne uplati do posljednjeg dana u mjesecu, ista se mora platiti zajedno sa narednim mjesecom. Ukoliko se i tada članarina ne plati, slijedi zabrana učešća na bilo kojem narednom takmičenju, od momenta utvrđivanja neizmirene obaveze, na kojem učestvuje PK Bosna, i traje do momenta izmirenja potpunog duga. Ukoliko se članarina ne plati za tri mjeseca, izriče se mjera trenutne suspenzije koja uključuje nemogućnost treniranja i takmičenja, te pokreće postupak za isključenje iz PK Bosna.
  • Članovi treneri i roditelji koji se izjasne da žele biti članovi PK Bosna, godišnju članarinu moraju platiti do 31.05.2014.
  • Članovi plivači-takmičari ili polaznici Škole plivanja, koji na vrijeme najave da neće trenirati slijedeći mjesec iz privatnih razloga (npr. godišnji odmor, bolovanje, obaveze u školi ili na fakultetu), plaćaju 50% članarine. Vrijeme najave mora biti najkasnije do 15 dana prije početka novog mjeseca. Ova mogućnost može se koristiti jednom godišnje, za jedan mjesec u toku kalendarske godine.
  • Članovi plivači-takmičari ili polaznici Škole plivanja koji su bili bolesni čitav mjesec, a platili su punu članarinu za isti, uz ljekarsko uvjerenje i pismeni zahtjev Upravnom odboru PK Bosna, 50% uplaćene članarine se prenosi za slijedeći mjesec.
 9. Svi plivači-takmičari koji spadaju u A razred, u skladu sa Pravilnikom o radu PK Bosna, danom ostvarivanja statusa A razred, plaćaju 50% članarine za naredne mjesece, sve dok traje status A razreda. Odluku o sticanju A razreda donosi Upravni odbor, na prijedlog Stručnog štaba PK Bosna. Povlastica za plaćanje članarine na osnovu statusa A razreda stiče se nakon 6 mjeseci neprekidnog staža u PK Bosna, bez obzira na ostvareni ili doneseni rezultat u prvih 6 mjeseci članstva u Klubu.
 10. Pojedini članovi plivači-takmičari mogu po odluci Upravnog odbora biti oslobođeni plaćanja članarine zbog složenog materijalnog stanja, na ličnu pismenu inicijativu, pismenu inicijativu trenera ili Upravnog odbora. Pismena inicijativa podnosi se Upravnom odboru PK Bosna.
 11. Za vođenje evidencije plaćanja članarine, te izvještavanje Upravnog odbora jednom mjesečno o stanju, zadužuju se Emir Hrbat i Samir Đapo, članovi Upravnog odbora.
 12. Svi članovi, članovi plivači-takmičari, članovi-treneri i članovi roditelji upisuju se u jedinstveni registar članova PK Bosna koji će uspostaviti Upravni Odbor PK Bosna, na osnovu evidencijskih listova koje će popuniti članovi,
 13. Za realizaciju ove odluke odgovoran je Upravni odbor i svi članovi PK Bosna.
 14. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.05.2014.godine.
 15. Ovu Odluku dostaviti svim članovima PK Bosna.
 16. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka br. 010/12. od 09.02.2012.

UO PK BOSNA

Kontakt osoba za sva pitanja u vezi članarina Samir Đapo (e-mail: samir.djapo@pkbosna.ba, info@pkbosna.ba)

 3,093 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA


SPONZORI I PARTNERI
UPLATA ČLANARINE

•Članarina se plaća obavezno putem žiro-računa kluba Banka: UniCredit Bank Sarajevo;
Br.računa: 3389002205804260
po mogućnosti putem trajnog naloga do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.
•Svrha uplate: obavezno upisati ime plivača i Mjesec/godinu za koji se uplaćuje članarina.
•Primalac PK Bosna, Sarajevo.
•Iznos: prema odluci o visini, vrsti i načinu plaćanja http://www.pkbosna.ba/clanarine/